1.

In veel organisaties wordt de status van processen bijgehouden in lijstjes op papier of in Excel. Dit zorgt voor verminderd overzicht, inzicht en continuïteit.

Gebruikt u Excel voor het uitvoeren van kritische bedrijfsprocessen?

1 van 7