Perfect in proces

Process management
Het softwareplatform dirigeert taken tussen mensen en software. Bewaakt voortgang. Maakt processen visueel. Op basis van ISO BPMN 2, in ‘s werelds snelste BPMN-engine.

Decision management
Risicobeoordeling, kortingspercentages of subsidietoekenning: maak besluitvorming inzichtelijk. Door middel van DMN 1.1 worden beslisregels inzichtelijk en beheersbaar.

Case management
Het gaat gebruikers niet om het proces, maar om het resultaat. Dat ligt vast in het dossier – bij de overheid wordt van ‘zaak’ gesproken. Alle activiteiten die volgen uit een processtap worden vastgelegd in dit dossier.

Toepassingen

Leveranciers-
management

Een restaurantketen gebruikt BPM voor het aansturen van leveranciers. Het platform dirigeert het proces van offerteaanvraag via gunning tot factuur.

Purchase to pay

Een grote retailer gebruikt het softwareplatform voor complexe purchase-to-pay processen. Met BPMN wordt het proces op maat gesneden.

Customer
journey

Een uitgever begeleidt klanten in hun reis van bestelling, afhandeling en nazorg – alles met behulp van BPMN processen en DMN besluitvorming.

Warehouse workflow

Het softwareplatform ondersteunt in het flexibel routeren van producten in een logistieke omgeving.

Gemeentelijke
wegafzettingen

Het softwareplatform wordt gebruikt voor het planningsproces van wegafzettingen, met het aansturen van onderaannemers en informeren van kwaliteitscontroleurs, OV- en hulpdiensten.

Vastgoedveiling

Het softwareplatform is de basis voor een online vastgoedveiling in Amsterdam, en verzorgt het proces van registratie tot gunning.